+

Know WHO


ระบบหางานฟรีแลนซ์แบบใหม่ ไม่ต้องกลัวถูกโกง กับระบบอนุญาโตตุลาการออนไลน์
<span lang="TH">ทั้งๆ ที่รถประจำทางหรือรถเมล์นั้นเป็นส่วนสำคัญของชีวิตคนกรุง แต่แปลกมั้ยว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามันกลับไม่ได้ถูกพัฒนาในด้านความสะดวกสบายเท่าไรนัก </span>
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    DEBUT Talk ครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ TCDC Commons ตึก Ideo Q จุฬา - สามย่าน เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 11 ราย
Know HOWMost Read

โดยทั่วไปงานออกแบบพัฒนาเมืองถูกกำหนดทิศทางโดยนโยบายจากทางภาครัฐ แต่คำถามที่ตามมาคือ เราผู้ซึ่งเป็นประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบหรือไม่ ภาครัฐเปิดช่องให้เรามากน้อยแค่ไหน