+

Know WHO


หากดูแต่เพียงภายนอกหลายคนคงตัดสินได้ตั้งแต่แรกเห็นว่า เหน่ง - อภิสิทธิ์ ตันสกุลน่าจะเป็นเพียงนักธุรกิจคนหนึ่ง แต่เมื่อเราได้ลองนั่งพูดจาสนทนากับเขาไม่นานก็ทำให้ได้พบว่านอกจากเขาจะเป็นนักธุรกิจจริงๆ ที่สานต่อโรงงานอุตสาหกรรมด้านการเกษตรของครอบครัวอย่างจริงจังแล้ว นอกเหนือจากเวลางานเขาก็ทุ่มเทเวลาให้กับงานออกแบบอย่างสุดตัวด้วยเช่นกัน
สมุดบันทึกที่จัดสรรพื้นที่แต่ละหน้ามาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเหล่านักเดินทางที่ชอบบันทึกประสบการณ์เป็นตัวหนังสือ จัดเก็บความทรงจำให้อยู่ตลอดไปและนึกถึงทุกครั้งที่เปิดอ่าน สมุดสเก็ตช์ที่หน้าตาเต็มไปด้วยลูกเล่นเชิญชวนให้ใช้งาน นี่คือ SKETCHBOOK OF ALMOST EVERYTHING?
DEBUT by TCDCCONNECT เป็นพื้นที่แสดงผลงานและข้อมูลของผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือก รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนผลงานขึ้นแสดงทุก 3 เดือน ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง รวมถึงผู้ที่สนใจจะจ้างงานได้รู้จักและเกิดการจัดจ้างงานจริงเกิดขึ้น    DEBUT Talk ครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ TCDC Commons ตึก Ideo Q จุฬา - สามย่าน เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานบน Debut Wall ครั้งที่ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 ประกอบด้วยผลงานของผู้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 11 ราย
Know HOWMost Read

เพื่อฝ่าฝันทุกอุปสรรคและยืนหยัดในเวทีโลก...คนรุ่นใหม่ในธุรกิจเครื่องหนังไทยกำลังคิดอะไรและทำอะไรกันบ้าง  ลองอ่านบทสรุปจากงานเสวนาในหัวข้อ ‘Leather Rock’ ของ TCDC
หากดูแต่เพียงภายนอกหลายคนคงตัดสินได้ตั้งแต่แรกเห็นว่า เหน่ง - อภิสิทธิ์ ตันสกุลน่าจะเป็นเพียงนักธุรกิจคนหนึ่ง แต่เมื่อเราได้ลองนั่งพูดจาสนทนากับเขาไม่นานก็ทำให้ได้พบว่านอกจากเขาจะเป็นนักธุรกิจจริงๆ ที่สานต่อโรงงานอุตสาหกรรมด้านการเกษตรของครอบครัวอย่างจริงจังแล้ว นอกเหนือจากเวลางานเขาก็ทุ่มเทเวลาให้กับงานออกแบบอย่างสุดตัวด้วยเช่นกัน